ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา

Some of Our Valued Customers

หลากหลายกลุ่มลูกค้าที่วางใจให้ผลิตบัตรนักเรียน บัตรบุคลากรครู บัตรพนักงาน สายคล้องบัตร และจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์บัตร

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

อ.เมือง จ.ปัตตานี

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์

อ.เมือง จ.ปัตตานี

โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา

อ.เมือง จ.ยะลา

โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา

อ.รามัน จ.ยะลา

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา(มูลนิธิ)

อ.เมือง จ.ปัตตานี

โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

อ.เมือง จ.ยะลา

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

อ.เมือง จ.ยะลา

โรงเรียนลาลอวิทยา

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

อ.เมือง จ.ยะลา

โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา

โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา

อ.เมือง จ.ยะลา

โรงเรียนศาสนศึกษา

โรงเรียนศาสนศึกษา

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

โรงเรียนพัฒนาอิสลาม(มูลนิธิ)

โรงเรียนพัฒนาอิสลาม(มูลนิธิ)

อ.เมือง จ.ปัตตานี

โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา

โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

อ.ยะหา จ.ยะลา

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

อ.เมือง จ.ยะลา

โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม

โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม

อ.นาทวี จ.สงขลา

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา

อ.รามัน จ.ยะลา

โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา

โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

โรงเรียนศิริธรรมวิทยา(มูลนิธิ)

โรงเรียนศิริธรรมวิทยา(มูลนิธิ)

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โรงเรียนรัศมีสถาปนา

โรงเรียนรัศมีสถาปนา

อ.มายอ จ.ปัตตานี

โรงเรียนนาวาวิทย์

โรงเรียนนาวาวิทย์

อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โรงเรียนศาสน์สามัคคี

โรงเรียนศาสน์สามัคคี

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์

โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์

อ.เทพา จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง

โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง

อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเริงน้อย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเริงน้อย

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

อ.เมือง จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

อ.ธารโต จ.ยะลา

ร้านอาหารแกรนด์ลาซีซ

ร้านอาหารแกรนด์ลาซีซ

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

อ.เมือง จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลปุยุด

องค์การบริหารส่วนตำบลปุยุด

อ.เมือง จ.ปัตตานี

เทศบาลตำบลบางปะหัน

เทศบาลตำบลบางปะหัน

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น เออาร์ยาจก

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น เออาร์ยาจก

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดปัตตานี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

อ.เมือง จ.ปัตตานี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด

อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

อ.เมือง จ.ยะลา

โรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามัน

อ.รามัน จ.ยะลา

โรงพยาบาลมายอ

โรงพยาบาลมายอ

อ.มายอ จ.ปัตตานี

โรงพยาบาลปัตตานี

โรงพยาบาลปัตตานี

อ.เมือง จ.ปัตตานี

โรงพยาบาลกรงปินัง

โรงพยาบาลกรงปินัง

อ.กรงปินัง จ.ยะลา

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

อ.เมือง จ.ยะลา

บริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด

บริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด

อ.เมือง จ.ยะลา

บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ