วิธีการชำระเงิน

เมื่อตกลงสั่งซื้อสินค้าแล้ว สามารถดำเนินการชำระเงินได้
โดยโอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร Internet Banking หรือ ผ่านทางตู้ ATM ทางบัญชีดังนี้

bank-of-ayudhya-logo

สาขา ปัตตานี

ชื่อบัญชี บริษัท กามิกาด จำกัด

เลขที่บัญชี 2482599799

บัญชี ออมทรัพย์

bank-of-ayudhya-logo

สาขา สำนักงานใหญ่สีลม

ชื่อบัญชี ซัมรี อัลลาติฟี

เลขที่บัญชี 1017893593

บัญชี ออมทรัพย์

bank-of-ayudhya-logo

สาขา บางรัก

ชื่อบัญชี ซัมรี อัลลาติฟี

เลขที่บัญชี 0071572260

บัญชี ออมทรัพย์

bank-of-ayudhya-logo

สาขาปัตตานี

ชื่อบัญชี ซัมรี อัลลาติฟี

เลขที่บัญชี 9070621142

บัญชี ออมทรัพย์

bank-of-ayudhya-logo

สาขาจะบังติกอ ปัตตานี

ชื่อบัญชี ซัมรี อัลลาติฟี

เลขที่บัญชี 5811310803

บัญชี ออมทรัพย์

bank-of-ayudhya-logo

สาขา ปัตตานี

ชื่อบัญชี ซัมรี อัลลาติฟี

เลขที่บัญชี 6092460945

บัญชี ออมทรัพย์

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านทางอีเมล์ marketing@kamikad.com

การรับ-ส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าได้ 3 แบบคือ

1. ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (registered) (การสั่งซื้อปกติ)

2. ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) (กรณีต้องการด่วนมาก)

3. ขนส่งโดยบริษัทรับส่งพัสดุทั่วประเทศ (ในกรณีสินค้าที่สั่งมีจำนวนมากหรือน้ำหนักมาก กรุณาติดต่อกับทางบริษัทฯ โทร. 087-0002570)